Категории

Автори

Вдъхновения от „едно”, ричард бах

Ти имаш нужда от нейната сила, „Едно”, Ричард Бах

„Ти имаш нужда от нейната сила. Тя има нужда от твоите крила. Заедно, вие ще летите!”