Категории

Автори

Ако гражданското общество е рожба на споразумението, Едмънд Бърк

Ако гражданското общество е рожба на споразумението, то споразумението трябва да е негов закон.