Категории

Автори

Ако не принадлежим към някаква среда, Ерих Фром

Ако не принадлежим към някаква среда, ако няма цел и насока в живота ни, той ще се чувства като прашинка и ще бъде сломен от собствената си нищожност.