Категории

Автори

Ако не винаги имаме сили да изпълним дадено обещание, П. Буаст

Ако не винаги имаме сили да изпълним дадено обещание, в наша власт е да не го даваме.