Категории

Автори

Ако природата имаше толкова закони, К. Бьорне

Ако природата имаше толкова закони, колкото държавата, сам господ не би бил в състояние да я управлява.