Категории

Автори

Бизнес

Един недоволен клиент, Сет Годин

Един недоволен клиент струва повече от десет удовлетворени.

Не забравяйте, че никога няма втора първа работа, Мери Л. Сусик

Не забравяйте, че никога няма втора първа работа.

... вие не зависите от договорите, Честър Бъргър

... вие не зависите от договорите. Вие сте напълно зависими от доверието на клиента. Ако той не ви вярва, вие сте го загубили...

Неспокойствието говори за неудовлетвореност, Едисон

Неспокойствието говори за неудовлетвореност, а неудовлетвореността е първото условие за прогрес. Покажете ми напълно задоволен човек и аз ще ви разкрия в него неудачник.

Дори да си на прав път, Артър Годфри

Дори да си на прав път – ще бъдеш прегазен, ако просто седиш там.

Ти ще бъдеш запомнен само с две неща, Майк Мърдок

Ти ще бъдеш запомнен само с две неща: проблемите, които си решил и тези, които си създал.