Категории

Автори

Човекът има три пътя за да постъпва разумно

Човекът има три пътя за да постъпва разумно: първия, най-благородния - размишлението, втория, най-лекия - подражанието, третия, най-горчивия - опитът.