Категории

Автори

Чрез бягство в масата човек изгубва, Виктор Франкъл

Чрез бягство в масата човек изгубва най-същностната си черта - своята отговорност; обратно, с отдаването на задачите, поставяни пред него от общността, в която се е родил, отговорността на човека расте. В този смисъл бягството в масата е бягство от личната отговорност.