Категории

Добрите намерения са нищо, Ж. Жубер

Добрите намерения са нищо, ако не се превърнат в добри дела.