Категории

Автори

Доброта

В един много тежък период от живота ми, Случайни прояви на доброта

В един много тежък период от живота ми някой бе свирил на пиано за мен и се бе записал на телефонния секретар. Почувствах се много обичана, а така и не разбрах кой е бил.

Животът е кратък и ние нямаме много време, Хенри Фредерик Еймиъл

Животът е кратък и ние нямаме много време да радваме сърцата на онези, които пътуват в мрака с нас. О, побързай да обичаш! Побързай да бъдеш добър.

Добротата е по-важна от мъдростта, Тиъдър Исак Рубин

Добротата е по-важна от мъдростта, и осъзнаването на този факт е началото на мъдростта.

Добрите намерения са нищо, Ж. Жубер

Добрите намерения са нищо, ако не се превърнат в добри дела.

Остави всеки малко по-добре, Джон Мейсън

Остави всеки малко по-добре, отколкото си го намерил.

Доброто, което правиш..., Майка Тереза

Доброто, което правиш, утре ще бъде забравено, въпреки това прави добро!!!

Когато вършиш добро..., Майка Тереза

Когато вършиш добро, ще ти припишат егоистични мотиви и задни мисли, въпреки това, прави добро.

Да се изсуши една сълза се иска повече доблест..., Байрон

Да се изсуши една сълза се иска повече доблест, отколкото да се пролее море от кръв.