Категории

Автори

Едно и също нещо, I-ви закон за дименсионалната онтология

Едно и също нещо, проектирано в различни измерения, по нисши от неговото собствено, се отразява в тях по такъв начин, че разлините проекции си противоречат помежду си.