Категории

Автори

Глупост

На простите хора доставят огромно удоволствие, Шопенхауер

На простите хора доставят огромно удоволствие недостатъците и грешките на великите.

Пречка е на себе си глупеца, Пенчо Славейков

Пречка е на себе си глупеца, пречка е на другите мъдреца.

Колко време е нужно на умния да говори, М. Сафир

Колко време е нужно на умния да говори, докато повярват, че е умен! На глупака е достатъчно да мълчи и всички го считат за умен.

Където глупостта е образец...

Където глупостта е образец, там разумът е безумие.

Но който търси само суета...

Но който търси само суета, изгубва всичко свое в отплата. От глупост плаща скъпо глупостта от простота презира простотата.