Категории

Автори

Голямото щастие има в това, да не искаш нищо, Дж. Кришнамурти

Голямото щастие има в това, да не искаш нищо, да не бъдеш нещо, да не отиваш никъде.