Категории

Автори

Хората престават да мислят, Дидро

Хората престават да мислят, когато престанат да четат.