Категории

Автори

Има много начини да стане провал, Джон Мейсън

Има много начини да стане провал, но никога да не рискуваш е най-успешния от тях.