Категории

Автори

Истинското познаване на света не е в удоволствието, Неизвестен автор

Истинското познаване на света не е в удоволствието и дори не в болката, а в преодоляването на болката. Голямата болка се дава на оногова, на когото се дава и голямото щастие.