Категории

Автори

Исус Христос

Понеже Бог не е пратил Сина Си на света, за да съди света, Библията

"Понеже Бог не е пратил Сина Си на света, за да съди света, но за да бъде светът спасен чрез Него."

защото Бог толкова възлюби света, Библията

..."защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот."