Категории

Автори

Когато от безпътица премазан си, Дамян Дамянов

Когато от безпътица премазан си и си зазидан в четири стени, от всички свои пътища прерязани нов път си направи и пак тръгни.