Категории

Автори

Компромис

Закони, закони..., Пчеличката Мая

Закони, закони...Човек трябва да има достатъчно мисъл в главата, за да знае кога да направи компромис!

Следването на пътя с най-малко съпротивление е това, Лари Биелат

Следването на пътя с най-малко съпротивление е това, което прави хората и реките да завиват.

Ласкателството развращава едновременно и този, Едмънд Бърк

Ласкателството развращава едновременно и този, който го получава и онзи, който го отправя; а раболепието не принася по-голяма полза на народа, отколкото на кралете. Затова бих отложил поздравите си към новата свобода на Франция…