Категории

Автори

Кръстопът

Инстиктивната сигурност на нормалния човек, Виктор Франкъл

Инстиктивната сигурност на нормалния човек запазва съзнанието на личната отговорност за часовете, в които човек е изправен на кръстопът, и дори тогава продължава да действа под някаква ирационална форма: като съвест!

Когато от безпътица премазан си, Дамян Дамянов

Когато от безпътица премазан си и си зазидан в четири стени, от всички свои пътища прерязани нов път си направи и пак тръгни.