Категории

Автори

Макар и парадоксално, Ан Мороу Линдбърг

Макар и парадоксално, единствено в развитието, обновлението и промяната се крие истинската сигурнност.