Категории

Автори

НАУЧИХ, че няма нужда да променяме приятелите си, Неизвестен автор

НАУЧИХ, че няма нужда да променяме приятелите си, ако разберем, че приятелите се променят.