Категории

Автори

НАУЧИХ, че трябва винаги да се разделяш с тези, Неизвестен автор

НАУЧИХ, че трябва винаги да се разделяш с тези, които обичаш с думи на любов. Може пък това да е последният път, когато се виждате.