Категории

Автори

Ние по-охотно признаваме своите грешки, Гьоте

Ние по-охотно признаваме своите грешки в поведението, отколкото в мисленето.