Категории

Автори

Никога не съм вярвал в колективната правота..., Слави Трифонов

Никога не съм вярвал в колективната правота на индивидуалното невежество. Знам, че често пъти един човек е по-прав от обществото.