Категории

Автори

Общество

Да бъдем независими от общественото мнение, Неизвестен автор

Да бъдем независими от общественото мнение е първото формално условие за постигането на нещо велико.

Смисълът на индивидуалността, Виктор Франкъл

Смисълът на индивидуалността може да бъде реализиран единствено в общността. Затова и ценността на индивида отпраща към общността.

Обществото прилича на кошер, П. Буаст

Обществото прилича на кошер: не можеш да се приближаваш често към него, без да бъдеш ужилен.

Обмисли вярно и възможно ли е това, което обещаваш, Конфуций

Обмисли вярно и възможно ли е това, което обещаваш, защото обещанието е дълг.

Вяра и дела, Адмирал Нелсън

Вяра и дела.

Ако природата имаше толкова закони, К. Бьорне

Ако природата имаше толкова закони, колкото държавата, сам господ не би бил в състояние да я управлява.

Успехът на един смел човек, Стефан Цвайг

Успехът на един смел човек винаги стимулира едно цяло поколение към усърдие и мъжество.

Великите хора, Г. Лихтенберг

Великите хора не правят нищо наполовина.

Колко време е нужно на умния да говори, М. Сафир

Колко време е нужно на умния да говори, докато повярват, че е умен! На глупака е достатъчно да мълчи и всички го считат за умен.

Всички мисли, Л. Н. Толстой

Всички мисли, които имат огромни последици, са прости.