Категории

Автори

Отговорност

Чрез бягство в масата човек изгубва, Виктор Франкъл

Чрез бягство в масата човек изгубва най-същностната си черта - своята отговорност; обратно, с отдаването на задачите, поставяни пред него от общността, в която се е родил, отговорността на човека расте. В този смисъл бягството в масата е бягство от личната отговорност.

Нещата засягат и тебе...

Нещата засягат и тебе, когато гори домът на съседа ти.

Голям подвиг е да вършиш това, което трябва...

Голям подвиг е да вършиш това, което трябва, а не това, което искаш.