Категории

Автори

Повратности

Мнозина идват в кралския двор от село, От „Кралското огледало”

„Мнозина идват в кралския двор от село, където не се е смятало, че от тях ще излезе нещо, но става така, че наистина се издигат на голяма почит при краля чрез службата си... А такива, които са били смятани за важни сред селяните заради имота и роднините им, често не са много ценени в кралския двор.”

НАУЧИХ, че трябва винаги да се разделяш с тези, Неизвестен автор

НАУЧИХ, че трябва винаги да се разделяш с тези, които обичаш с думи на любов. Може пък това да е последният път, когато се виждате.

Законът е като паяжина, Анатарзис

Законът е като паяжина: малките насекоми загиват в нея, а големите благополучно се промъкват.

Това, което правим само за себе си, Стар епитаф

Това, което правим само за себе си, умира с нас. Това, което правим за другите, е вечно. Това, което съм дал, го имам; което съм похарчил, съм го имал; а което съм запазил, съм го загубил.

В присъствието на неприятност, Харълд Роуф

В присъствието на неприятност на някои хора им порастват крила, а други си купуват патерици.

Последствията от свободата за индивидите е, Едмънд Бърк

Последствията от свободата за индивидите е, че могат да правят каквото им харесва; ние трябва да видим какво ще им се хареса да правят, преди да рискуваме да им поднесем поздравления, които бързо могат да се превърнат в оплаквания.

На най-важните житейски кръстопътища...

На най-важните житейски кръстопътища няма никакви пътни знаци.

Емоционалната игра е смъртоносна..., Джордж Сорос

Емоционалната игра е смъртоносна! Двете емоции, които движат света са страх и алчност. Когато пазара върви нагоре алчността се усеща почти физически.

Мнозина са хората, които искат..., Слави Трифонов

Мнозина са хората, които искат да се появят на сцената на живота, когато някой друг се е потрудил тиквата да бъде превърната в каляска.