Категории

Автори

Приключих вече с големите дела, Уилям Джеймс

Приключих вече с големите дела и великите планове, с важните начинания и невиждания успех. Сега държа на онези малки и невидими човешки сили на обич, които действат от човек на човек, като пълзят през пукнатините на света подобно на мрежа от коренчета или текат по капилярите като водата, която, ако и бъде дадено достатъчно време, ще срине и най-коравите паметници на гордостта.