Категории

Автори

Принципи

Ако не ми кажете какво чувате, Робърт Мейдънт

Ако не ми кажете какво чувате, не мога да бъда сигурен какво действително казвам.

На всички е известно, Х. Хайне

На всички е известно, че щом започнат веднъж да падат хората, то според закона на Нютон падат с все по-голяма бързина.

Не пада само този, Дж. Хауел

Не пада само този, който никога не се е издигал нагоре.

Който иска да направи нещо, Арабска пословица

Който иска да направи нещо, намира средства, който не иска нищо да направи – намира причини.

Ти си като торбичка с чай, Джон Мейсън

Ти си като торбичка с чай – не струваш много, докато не си минал през гореща вода.

Когато всички мислят еднакво..., Уолтър Липман

Когато всички мислят еднакво, никой не мисли достатъчно.