Категории

Автори

Промяна

Макар и парадоксално, Ан Мороу Линдбърг

Макар и парадоксално, единствено в развитието, обновлението и промяната се крие истинската сигурнност.

Дали нашият избор, „Едно”, Ричард Бах

„Дали нашият избор не променя всъщност света ни?”

Трънлив и сляп е на живота ребусът, Дамян Дамянов

Трънлив и сляп е на живота ребусът, на кръст разпъва нашите души. Загубил всичко, не загубвай себе си – единствено така ще го решиш!

Светът, когато мръкне пред очите ти, Дамян Дамянов

Светът, когато мръкне пред очите ти и притъмнява в тези две очи сам слънце си създай и от лъчите му с последния до него се качи.

Когато от безпътица премазан си, Дамян Дамянов

Когато от безпътица премазан си и си зазидан в четири стени, от всички свои пътища прерязани нов път си направи и пак тръгни.

Когато си на дъното на пъкъла, Дамян Дамянов

Когато си на дъното на пъкъла, когато си най-тъжен, най-злочест, от парещите въглени на мъката си направи сам стълба и излез.