Категории

Автори

Психология

Много важно е, когато едно дете хвърля играчки, Весела Банова

“Много важно е, когато едно дете хвърля играчки, да се занимаем със съдбата на тези играчки. Някой трябва да събира тези играчки, за да разбере, че някой се интересува от тях”…

Истинското изкуство на разговора, Дороти Невил

Истинското изкуство на разговора не е само в това да казваш необходимото на подходящо място, а и да премълчиш погрешното в момент на изкушение.

Отсъствието в човека на тясна връзка с ценности, Ерих Фром

Отсъствието в човека на тясна връзка с ценности, символи и модели можем да наречем морална самота и да приемем, че тя е еднакво непоносима както физическата, или по-скоро последната става непоносима само когато е свързана с моралната самота.

Не е реално да искаме да превъзмогнем за срок, Ерих Фром

Не е реално да искаме да превъзмогнем за срок от едно поколение всички нелепости на сърцето и пагубното му въздействие върху въображението и мисълта ни.

За мнозина изследователи на човека, Ерих Фром

За мнозина изследователи на човека и на съвременността става все по-ясно съдбовното затруднение, пред което са изправени всички – фактът, че развитието на интелектуалните възможности на човека многократно надминава развитието на чувствата му. Човешкият мозък живее в двадесети век. Сърцето на повечето хора обаче се намира в каменната ера.