Категории

Автори

Самота

За да израсне достатъчно силно, П. Вежинов

За да израсне достатъчно силно, всяко същество трябва да бъде малко самотно.

Отсъствието в човека на тясна връзка с ценности, Ерих Фром

Отсъствието в човека на тясна връзка с ценности, символи и модели можем да наречем морална самота и да приемем, че тя е еднакво непоносима както физическата, или по-скоро последната става непоносима само когато е свързана с моралната самота.