Категории

Автори

Себеосъществяване

Всяка силна идея е изключително чаровна, "Едно", Ричард Бах

"Всяка силна идея е изключително чаровна и абсолютно безполезна, докато не направим избора да я осъществим"

Най-сетне открих своето място, Мравката Z

"Най-сетне открих своето място. То е същото, от което започнах. Но разликата е, че този път аз си го избрах."

Противоречието води напред, Хегел

Противоречието води напред.

Всяка минута, когато си ядосан, Джон Мейсън

Всяка минута, когато си ядосан, ти губиш 60 секунди щастие.

Има много неща, които ще хванат окото ми, Тим Редмънд

Има много неща, които ще хванат окото ми, но има само няколко неща, които хващат сърцето ми… Това са тези, които смятам да преследвам.

За да останеш, за да си потребен, Веселин Ханчев

За да останеш, за да си потребен, за да те има и след теб дори, ти всяка вещ и образ покрай тебе открий отново и пресътвори.

Ако не принадлежим към някаква среда, Ерих Фром

Ако не принадлежим към някаква среда, ако няма цел и насока в живота ни, той ще се чувства като прашинка и ще бъде сломен от собствената си нищожност.

Колкото повече изучаваш себе си...

Колкото повече изучаваш себе си, толкова по-малко презираш другите.

Глупаво е да правиш планове за цял живот...

Глупаво е да правиш планове за цял живот, когато не си господар дори на утрешния ден.