Категории

Автори

Сигурност

Макар и парадоксално, Ан Мороу Линдбърг

Макар и парадоксално, единствено в развитието, обновлението и промяната се крие истинската сигурнност.

Най-добрият начин, Робърт Фрост

Най-добрият начин да излезем от тунела е да минем през него.

Ако не принадлежим към някаква среда, Ерих Фром

Ако не принадлежим към някаква среда, ако няма цел и насока в живота ни, той ще се чувства като прашинка и ще бъде сломен от собствената си нищожност.