Категории

Автори

Следването на пътя с най-малко съпротивление е това, Лари Биелат

Следването на пътя с най-малко съпротивление е това, което прави хората и реките да завиват.