Категории

Автори

Спасение

Понеже Бог не е пратил Сина Си на света, за да съди света, Библията

"Понеже Бог не е пратил Сина Си на света, за да съди света, но за да бъде светът спасен чрез Него."

защото Бог толкова възлюби света, Библията

..."защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот."

Смъртта на всеки човек ме накърнява, Джон Дън

„...Смъртта на всеки човек ме накърнява, защото аз съм част от човешкия род. И затова никога не пращай хората да питат за кого бие камбаната. Тя бие за теб.”

Глупаво е да правиш планове за цял живот...

Глупаво е да правиш планове за цял живот, когато не си господар дори на утрешния ден.