Категории

Автори

Съдба

Мнозина идват в кралския двор от село, От „Кралското огледало”

„Мнозина идват в кралския двор от село, където не се е смятало, че от тях ще излезе нещо, но става така, че наистина се издигат на голяма почит при краля чрез службата си... А такива, които са били смятани за важни сред селяните заради имота и роднините им, често не са много ценени в кралския двор.”

Войни ще смажат крехката творба, Уилям Шекспир

Войни ще смажат крехката творба, метеж пиедистала ще разбие. Но времето нетленната резба на песните ни няма да изтрие.