Категории

Автори

Светът, когато мръкне пред очите ти, Дамян Дамянов

Светът, когато мръкне пред очите ти и притъмнява в тези две очи сам слънце си създай и от лъчите му с последния до него се качи.