Категории

Автори

Тези, които говорят главно за миналото, вървят назад, Джон Мейсън

Тези, които говорят главно за миналото, вървят назад. Тези, които говорят за настоящето, просто издържат. Но тези, които говорят за бъдещето, растат.