Категории

Автори

Това, което правим само за себе си, Стар епитаф

Това, което правим само за себе си, умира с нас. Това, което правим за другите, е вечно. Това, което съм дал, го имам; което съм похарчил, съм го имал; а което съм запазил, съм го загубил.