Категории

Автори

Трудолюбие

Ако си умен...

Ако си умен, бъди трудолюбив като пчела!

Никога не те спохожда желание, без да те споходи и силата...

Никога не те спохожда желание, без да те споходи и силата, с която да го осъществиш. Но все пак може да се наложи и да се потрудиш за това.