Категории

Увереност

Все търсех сила и увереност извън себе си, Ана Фройд

Все търсех сила и увереност извън себе си, но те идват отвътре. Винаги са били там.

Животът не е лек за никой от нас, Мария Кюри

Животът не е лек за никой от нас. Но какво от това? Ние сме длъжни да постоянстваме и преди всичко да бъдем уверени в самите себе си. Трябва да вярваме, че сме призвани за нещо и това нещо трябва, на всяка цена, да бъде постигнато.

Надеждата да победиш донася победа, Тит Ливий

Надеждата да победиш донася победа, увереността в победата ни лишава от нея.

Ти си роден оригинал, Джон Мейсън

Ти си роден оригинал, не умирай копие.

Всичко, което човек трябва да направи...

Всичко, което човек трябва да направи, е да приеме невъзможното, да се справи без необходимото и да изтърпи нетърпимото.

Човек трябва да бъде достатъчно голям...,Неизвестен автор

Човек трябва да бъде достатъчно голям, за да признае грешките си, достатъчно умен, за да спечели от тях, и достатъчно силен, за да ги поправи.