Категории

Автори

Войни ще смажат крехката творба, Уилям Шекспир

Войни ще смажат крехката творба, метеж пиедистала ще разбие. Но времето нетленната резба на песните ни няма да изтрие.