Категории

Автори

Въображение

Човек с въображение никога не е сам, Джон Мейсън

Човек с въображение никога не е сам и никога не е свършено с него.

Не е реално да искаме да превъзмогнем за срок, Ерих Фром

Не е реално да искаме да превъзмогнем за срок от едно поколение всички нелепости на сърцето и пагубното му въздействие върху въображението и мисълта ни.

За да летиш бързо като мисълта...

За да летиш бързо като мисълта, докъдето и да е, трябва да започнеш със съзнанието, че вече си пристигнал.

"Ти виждаш нещата и питаш "защо?"..., Неизвестен автор

"Ти виждаш нещата и питаш "защо?". Аз мечтая за неща, които никога не са били и питам "защо не?""

Има три неща, които възрастните могат да научат от децата:..., Паулу Коелю

Има три неща, които възрастните могат да научат от децата: да бъдат радостни без повод, винаги да са заети с нещо и да се стремят с всички сили към това, което желаят.

Въображението е по-важно от знанието. Алберт Айнщайн

Въображението е по-важно от знанието.