Категории

Автори

Вяра

Това, което прави човека християнин..., Джон Бейли

Това, което прави човека християнин, не е нито интелектуалното възприемане на определени идеи, нито спазването на определени правила, а притежаването на определен Дух и участие в определен начин на живот.

Научи ме да не искам непостижимото, Неизвестен автор

Научи ме да не искам непостижимото и да не плача за непоправимото.

Истинското познаване на света не е в удоволствието, Неизвестен автор

Истинското познаване на света не е в удоволствието и дори не в болката, а в преодоляването на болката. Голямата болка се дава на оногова, на когото се дава и голямото щастие.

Ако помагате от любов, Неизвестен автор

Ако помагате от любов, това значи, че няма да натрапвате помощта си, няма да се ядосвате, ако тя не бъде приета, няма да съдите, ако ви обидят и оскърбят, след като са се възползвали от помощта ви. И понеже когато тръгвате от любовта, а не от духовността, няма да сте зависими от човешките ценности, желанието ви да помогнете няма да навреди нито на вас, нито на другите.

Човек, който не може да приеме, Неизвестен автор

Човек, който не може да приеме краха на своите планове и надежди, който вътрешно не може да приеме и да прости предателството, непочтеността, несправедливостта, краха на идеалите си, поругаването на духовността – този човек върви право към тежко заболяване и смърт.

Молитвата е най-мощната форма на енергия, Д-р Каръл, нобелист

Молитвата е най-мощната форма на енергия, която човек може да генерира. Тя е реална сила, като земното притегляне. Като лекар аз съм виждал хора, при които не помага никакво лечение и които оздравяват от болестта и меланхолията си благодарение на смирената молитва...

Вече намерих място за религията, Зигмунт Фройд

Вече намерих място за религията в схлупената си къщичка, когато се натъкнах на категорията "невроза на човечеството".

Забелязвайте всичко, Папа Йоан XXIII

Забелязвайте всичко; прощавайте много; поправяйте малко.

Любовта дълготърпи и е милостива, Библията

"Любовта дълготърпи и е милостива, любовта не завижда, любовта не се превъзнася, не се гордее, не безобразничи, не търси своето, не държи сметка за зло, не се радва на неправдата, а се радва заедно с истината, всичко премълчава, на всичко хваща вяра, всичко търпи. Любовта никога не отпада."

А вярата е даване на твърда увереност, Библията

"А вярата е даване на твърда увереност в онези неща, за които се надяваме, убеждения за неща, които не се виждат."