Категории

Автори

Забелязвайте всичко, Папа Йоан XXIII

Забелязвайте всичко; прощавайте много; поправяйте малко.