Категории

Автори

Закономерности

Различни неща, II-ри закон за дименсионалната онтология

Различни неща, проектирани от тяхното измерение в друго, по-нисше от тяхното собствено, се отразяват така, че проекциите са многозначни.

Едно и също нещо, I-ви закон за дименсионалната онтология

Едно и също нещо, проектирано в различни измерения, по нисши от неговото собствено, се отразява в тях по такъв начин, че разлините проекции си противоречат помежду си.

Законът е като паяжина, Анатарзис

Законът е като паяжина: малките насекоми загиват в нея, а големите благополучно се промъкват.

На всички е известно, Х. Хайне

На всички е известно, че щом започнат веднъж да падат хората, то според закона на Нютон падат с все по-голяма бързина.

Не пада само този, Дж. Хауел

Не пада само този, който никога не се е издигал нагоре.

Надеждата да победиш донася победа, Тит Ливий

Надеждата да победиш донася победа, увереността в победата ни лишава от нея.

Да се опитваш да направиш всичко изведнъж,

Да се опитваш да направиш всичко изведнъж значи да не направиш нищо.

Най-голяма е опасността в началото и в края, К. Бьорне

Най-голяма е опасността в началото и в края на всяко начинание; корабите се разбиват близо до брега.

Началото е повече, Аристотел

Началото е повече от половината на цялото.

За да се проникне в същността на обикновените явления, У. Уайтхед

За да се проникне в същността на обикновените явления, се изисква твърде необикновен ум.