Категории

Автори

Животът

Животът е като матура, Виктор Франкъл

Животът е като матура: въпросът е не толкова работата да бъде завършена, а да бъде съдържателна.

Често разликата между сполучливия и посредствения брак, Харлън Милър

Често разликата между сполучливия и посредствения брак се състои в премълчаването на три-четери неща всеки ден.

Трънлив и сляп е на живота ребусът, Дамян Дамянов

Трънлив и сляп е на живота ребусът, на кръст разпъва нашите души. Загубил всичко, не загубвай себе си – единствено така ще го решиш!

Това, което правим само за себе си, Стар епитаф

Това, което правим само за себе си, умира с нас. Това, което правим за другите, е вечно. Това, което съм дал, го имам; което съм похарчил, съм го имал; а което съм запазил, съм го загубил.

Всяка крайност е...

Всяка крайност е родна сестра на ограничеността.