Категории

Автори

Вдъхновения

Най-голямото щастие е да бъдеш обичан...

Най-голямото щастие е да бъдеш обичан заради самия тебе или по-точно, да си обичан въпреки тебе.

Когато имаш успехи..., Майка Тереза

Когато имаш успехи, печелиш фалшиви приятели и истински врагове, въпреки това, имай успехи.

Желанието да имаме това, Монтен

Желанието да имаме това, което нямаме, ни пречи да ползваме това, което имаме.

Това, което си построил с дългогодишна работа..., Майка Тереза

Това, което си построил с дългогодишна работа, може да бъде разрушено за една нощ, въпреки това продължавай.

Истинското изкуство на разговора, Дороти Невил

Истинското изкуство на разговора не е само в това да казваш необходимото на подходящо място, а и да премълчиш погрешното в момент на изкушение.

Ако природата имаше толкова закони, К. Бьорне

Ако природата имаше толкова закони, колкото държавата, сам господ не би бил в състояние да я управлява.

Войни ще смажат крехката творба, Уилям Шекспир

Войни ще смажат крехката творба, метеж пиедистала ще разбие. Но времето нетленната резба на песните ни няма да изтрие.

Когато той шофира, Робърт Акерман

Когато той шофира, оставете го да се преструва, че не е загубил пътя.

Въпросът за интелигентността, Неизвестен автор

Въпросът за интелигентността. Тя е толкова голям дар, толкова тежко бреме! Интелигентността разделя човешките общества повече от немотията и богатството, като ги прави приятели или врагове. Глупакът се бои и мрази интелигентния. Колкото и добър да е, умният човек трябва да знае, че неговата доброта не ще му спечели любовта на тези, чийто ум стои по-долу от неговия.

Не прекалявай с борбата, Габриел Гарсия

"Не прекалявай с борбата, най-хубавите неща се случват неочаквано."